AYGEM


Aygem için;

• Logo,

• Kurumsal kimlik çalışması.